Asociația Heidenröslein cu sediul în Baia Mare, str. Unirii nr.12A/95derulează începând cu data de 20.12.2019proiectul ”Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara”, cod SMIS2014:118881, proiect cofinanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 în baza Contractului de finanțare nr.300 din 20.12.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara îl reprezintă protecţia şi îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii şi patrimoniului natural, prin dezvoltarea cadrului de management al siturilor ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronişoara şi planul de management pentru ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze şi conştientizarea comunităţilor şi a autorităţilor locale. Elaborarea studiilor necesare pentru completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii: monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune asupra biodiversităţii, cunoaşterea speciilor invazive.


Pentru alte detalii vizitați pagina proiectului (aici)


Page views 27173


Comunicat de presă