Situl ROSPA 0413 Tisa Superioară are o importanţă deosebită datorită poziţiei geografice pentru pasajul păsărilor acvatice. El formează un coridor în Carpaţii Orientali, toamna în direcţia pasajului Est-Vest asupra văii Tisei, iar primăvara invers. Speciile genurilor Anser, Anas, Grus, Vanellus trec pe aici în stoluri impresionabile de sute sau chiar mii de indivizi. Râul Tisa, inclusiv lunca şi zăvoaiele sunt habitate excelente pentru iernat.

From Maps