Anexa 2 [230]

Cerere privind destinația sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii (Ordinul 15/2021).

Ordinul nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființeaza și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12 ianuarie 2021.

Datele Asociației Heidenröslein:

CUI 13964563 Cont bancar: Banca Transilvania Baia Mare, str Unirii 5 cont RO76BTRL02501205129510xx

Pentru alte detalii accesează pagina noastră de CONTACT.

Sper că și acest ONG merită susținerea voastră!