Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțare de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Activități și subactivități

 • 1. Managementul proiectului
  • 1.1. Management proiect
  • 1.2 . Management financiar
  • 1.3. Comunicare
  • 1.4. Certificarea rezultatelor studiilor/cercetărilor realizate de echipa de implementare a proiectului
  • 1.5. Cheltuieli administrative
  • 1.6. Organizarea procedurii de achiziții publice
  • 1.7. Achiziție active fixe și obiecte de inventar pentru UIP
 • 2. Activitatea de întărire a capacității administrative a custodelui pentru asigurarea unui management adecvat al ariilor naturale protejate
  • 2.1. Sesiuni de instruire având ca scop creșterea competențelor personalului din structura de management
  • 2.2. Servicii de arhivare
  • 2.3. Achiziții echipamente și instrumentar necesar custodelui în vederea monitorizării stării de conservare a habitatelor și speciilor
 • 3. Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile şi habitatele de interes comunitar
  • 3.1. Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar din siturile Natura 2000 Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA) și Rezervația naturală Pădurea Ronișoara. (link-02, link-03)
  • 3.2. Elaborarea studiilor referitoare la mediul abiotic ce influenţează speciile şi habitatele de interes comunitar din situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze. (link-02, link-03)
 • 4. Două studii socio economice ale localităților din perimetrul ariilor naturale protejate
  • 4.1. Elaborarea studiului socio-economic pentru fundamentarea planului de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI și ROSPA Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara.
  • 4.2. Elaborarea studiului socio-economic pentru fundamentarea planului de management pentru situl Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze
 • 5. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA). Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile de pești
  • 5.1. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de pești din situl Natura 2000 Tisa Superioară
  • 5.2. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile de pești
 • 6. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de amfibieni și reptile din ariile naturale protejate
  • 6.1. Activități de evaluare și cartare a speciilor de amfibieni și reptile din situl Natura 2000 Tisa Superioară
  • 6.2. Inventarierea amfibienilor și reptilelor și evaluarea stării de conservare din situl Natura 2000 Tisa Superioară.
  • 6.3. Activități de evaluare și cartare a speciilor de amfibieni situl Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze.
  • 6.4. Inventarierea amfibienilor și evaluarea stării de conservare situl Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze
  • 6.5.Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile de amfibieni și reptile
 • 7. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din ROSPA Tisa Superioară
  • 7.1 Evaluarea și cartarea speciilor de păsări din ROSPA Tisa Superioară
  • 7.2. Inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări din ROSPA Tisa Superioară
  • 7.3. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile de păsări
 • 8. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a speciilor de mamifere din situl Tisa Superioară și situl Pricop-Huta-Certeze
  • 8.1. Evaluarea și cartarea speciilor de mamifere în situl Tisa Superioară (link-02, link-03)
  • 8.2. Inventarierea și evaluarea stării de conservare a mamiferelor în situl Tisa Superioară
  • 8.3. Evaluarea și cartarea speciilor de mamifere situl Pricop-Huta-Certeze (link)
  • 8.4. Inventarierea și evaluarea stării de conservare a mamiferelor situl Pricop-Huta-Certeze
  • 8.5. Elaborarea protocoalelor de monitorizare ale mamiferelor din cele două situri
 • 9. Elaborarea studiilor de inventariere și cartare a habitatelor din siturile Tisa Superioară, Pădurea Ronișoara și Pricop – Huta – Certeze
  • 9.1. Elaborarea studiilor de inventariere și cartare a habitatelor din situl Natura 2000 Tisa Superioară și din aria naturală protejată Pădurea Ronișoara
  • 9.2. Elaborarea studiilor de evaluare a stării de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 Tisa Superioară și din aria naturală protejată Pădurea Ronișoara
  • 9.3. Elaborarea studiilor de inventariere, cartare a habitatelor din situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze (link)
  • 9.4. Elaborarea studiilor de evaluare a stării de conservare a habitatelor din situl Natura 2000 Pricop – Huta – Certeze
  • 9.5. Elaborarea protocoalelor de monitorizare ale habitatelor din cele două situri
 • 10. Realizarea bazelor de date GIS pentru siturile Natura 2000 ROSCI și ROSPA Tisa Superioară, ROSCI Pricop-Huta-Certeze și aria naturală Pădurea Ronișoara și popularea lor cu informații
  • 10.1. Realizarea bazelor de date GIS pentru siturile Natura 2000 ROSCI și ROSPA Tisa Superioară, ROSCI Pricop-Huta-Certeze și aria naturală Pădurea Ronișoara și popularea lor cu informații
 • 11. Elaborarea studiilor de evaluare a activităților cu potențial impact antropic (presiuni şi amenințări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară din siturile (ROSCI și ROSPA) Tisa Superioară, aria naturală Pădurea Ronișoara și situl ROSCI Huta
  • 11.1. Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară din siturile (ROSCI și ROSPA) Tisa Superioară și aria naturală Pădurea Ronișoara.
  • 11.2. Elaborarea studiilor de evaluare a activităţilor cu potenţial impact antropic (presiuni şi ameninţări) ce afectează speciile şi habitatele de importanţă comunitară din situl Natura 2000 Pricop – Huta — Certeze.
  • 11.3 Elaborarea rapoartelor la studiile de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor în cele două situri
 • 12. Activităţi de educaţie şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la conservarea şi îmbunătăţirea stării de conservare a siturilor vizate de proiect
  • 12.1.Organizarea a două conferințe, la lansarea /finalizarea proiectului
  • 12.2. Organizarea a două campanii (înaintea activităților de conștientizare și la finalul activităților de conștientizare) pentru evaluarea grupurilor țintă vizate de acțiunile de conștientizare (formatori de opinie, factori decizionali, proprietari teren)
  • 12.3. Organizarea a 13 Workshop-uri de conștientizare a formatorilor de opinie și o vizită ghidată în sit: cadre didactice, ONG-uri, și mass media
   • Workshop Bârsana link
   • Workshop Petrova link
  • 12.4. Organizarea a 26 de acțiuni de conștientizare în școli (câte două în fiecare localitate de pe teritoriul siturilor vizate de proiect)
  • 12.5. Organizarea a 15 seminarii pentru conștientizarea factorilor decizionali: consilieri locali și consilieri județeni
  • 12.6. Organizarea a 13 adunări publice pentru informarea și conștientizarea proprietarilor/administratorilor de teren, locuitori din comunitățile din situri
  • 12.7. Achiziția materialelor de informare și publicitate
 • 13. Elaborarea, avizarea și aprobarea planului de management integrat pentru Tisa Superioară ROSCI șI ROSPA și Pădurea Ronișoara și a planului de management pentru ROSCI Pricop – Huta – Certeze
  • 13.1. Sinteza studiilor și elaborarea propunerilor de plan de management pentru Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA) și Pădurea Ronișoara
  • 13.2. Sinteza studiilor și elaborarea propunerilor de plan de management pentru Pricop – Huta — Certeze
  • 13.3. Consultarea factorilor interesați și ajustarea propunerilor de planului de management prin organizarea unei consultări publice pentru siturile (ROSCI și ROSPA) Tisa Superioară
  • 13.4. Consultarea factorilor interesați și ajustarea propunerilor de planuri de management prin organizarea unei consultări publice pentru situl Pricop – Huta — Certeze.
  • 13.5. Redactarea formei finale a planului de management integrat pentru ROSCI Tisa Superioară, ROSPA Tisa Superioară, Pădurea Ronișoara.
  • 13.6. Redactarea formei finale a planului de management situl Natura 2000 Pricop – Huta — Certeze.
  • 13.7. Avizarea și aprobarea celor două planuri de management

Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara