Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțare de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Titlul proiectului:

Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara

Cod apel: POIM/178/4/1/
Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate
Cod proiect 118881
Titlul proiectuluiManagementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară şi al ariei naturale protejate Pădurea Ronişoara
Componenta 1OS 4.1. Apel de proiecte pentru creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii
Axa PrioritarăCreşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate
OperaţiuneaCreşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Perioada de implemetare: 20.12.2019 – 31.12.2022

Proiect cofinanțat de către Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Contract de finanțare nr. 300 din 20.12.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management

Valoarea totală a contractului este de 16.610.466,00 lei din care asistența financiară nerambursabilă UE este de 14.118.896,10 lei.

Obiectivul general al proiectului este protecţia şi îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii şi patrimoniului natural, prin dezvoltarea cadrului de management al siturilor ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, RO04 Pădurea Ronişoara şi planul de management pentru ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze şi conştientizarea comunităţilor şi a autorităţilor locale. Elaborarea studiilor necesare pentru completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii: monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune asupra biodiversităţii, cunoaşterea speciilor invazive.

Proiectul vizează trei situri Natura 2000: ROSCI0358 Pricop – Huta – Certeze, ROSCI0251 Tisa Superioară, ROSPA0143 Tisa Superioară, dar şi o arie naturală protejată – Rezervaţia naturală RO04 Pădurea Ronişoara.Context (link)

Justificare (link)

Descrierea investiției (link)

Relevanța (link)

Grupul țintă (link)

Sustenabilitate (link)

Riscuri (link)


Localizare-ariilor-protejate-vizate-in-proiect


Localizare-localitatilor-vizate-in-proiect


Page Views: 27583