Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțare de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


În cadrul proiectului MySMIS:118881, Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa Superioară și al ariei naturale protejate Pădurea Ronișoara se preconizează atingerea următoarelor rezultate:

Componenta 1

 • 36 de rapoarte lunare de monitorizare a implementării proiectului
  • 3 rapoarte anuale de management
  • un raport final al implementării proiectului
 • Patru rapoarte financiare intermediare și finale
 • Două comunicate de presă
  • 18 Machete pentru materialele planului de comunicare
  • realizarea unui link web (pe situl oficial al Asociației Heidenroslein)
 • 6 rapoarte de validare:
  • un raport de validare a metodologiilor de lucru din cadrul activităților ce presupun investigarea elementelor de biodiversitate.
  • un raport de validare a studiului privind mediul abiotic din cadrul siturilor Natura 2000 vizate de proiect.
  • un raport final privind certificarea/validarea rezultatelor studiilor de inventariere, cartare și evaluare a stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din cadrul siturilor Natura 2000.
  • un raport de validare a bazei de date geo-spațiale (inclusiv hărțile de distribuție) privind distribuția elementelor abiotice și biotice din cadrul siturilor Natura 2000.
  • un raport de validare a evaluării impactului antropic asupra siturilor Natura 2000 vizate de proiect.
  • un raport de validare a protocoalelor de monitorizare a biodiversității.
  • un raport de validare a măsurilor de conservare pentru elementele de biodiversitate identificate în cadrul siturilor Natura 2000.
 • O arhivă fizică a proiectului și o arhivă electronică a proiectului.
 • Un studiu asupra mediului abiotic din siturile (ROSCI și ROSPA) Tisa Superioara și Pădurea Ronișoara, ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar din siturile vizate de proiect. Studiul va cuprinde rezultate privind analize de substrat geo-litologic (natura substratului litologic, tipul și analize de soluri), analize fizico-chimice ale apelor de suprafața și a celor freatice; calitatea aerului; aspecte climatice (microclimatice). Hărți cuprinzând geologia, relieful, solurile, clima și hidrografia.
 • Un studiu asupra mediului abiotic din situl ROSCI Pricop – Huta – Certeze, ce influențează speciile și habitatele de interes comunitar din siturile vizate de proiect. Studiul va cuprinde rezultate privind analize de substrat geo-litologic (natura substratului litologic, tipul și analize de soluri), analize fizico-chimice ale apelor de suprafața și a celor freatice; calitatea aerului; aspecte climatice (microclimatice). Hărți cuprinzând geologia, relieful, solurile, clima și hidrografia.
 • Un studiu socio-economic al localităților din perimetrul siturilor (ROSCI si ROSPA) Tisa Superioara și Pădurea Ronișoara, în vederea fundamentării planului de management. Studiul va cuprinde analize sociologice asupra populației, spectrul activităților economice, amploarea activităților economice, valorificarea resurselor naturale, persoane implicate în activități economice din zonă, nivel de trai.
 • Un studiu socio-economic al localităților din perimetrul sitului Pricop-Huta-Certeze, în vederea fundamentării planului de management. Studiul va cuprinde analize sociologice asupra populației, spectrul activităților economice, amploarea activităților economice, valorificarea resurselor naturale, persoane implicate în activități economice din zonă, nivel de trai.
 • Un studiu de inventariere și cartare a speciilor de pești de interes comunitar din situl Natura 2000 Tisa Superioara (ROSCI si ROSPA) și Pădurea Ronișoara
  • 11 hărți de distribuție a speciilor de pești.
 • Un plan de monitorizare a ihtiofaunei. Planul va cuprinde 11 protocoale de monitorizare ale speciilor de pești de interes comunitar din situl Natura 2000 Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA) și Pădurea Ronișoara.
 • Un studiu de evaluare și cartare a speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar din situl Tisa Superioară. Va cuprinde identificarea prezenței speciilor de amfibieni și reptile de interes comunitar, distribuția lor în teritoriu și cartarea arealului lor. 2 hărți pentru cele 2 specii de amfibieni (Bombina variegata, Triturus cristatus) și o hartă pentru specia de reptila (Emys orbicularis) de pe teritoriul sitului.
 • Un studiu de inventariere și evaluare a stării de conservare pentru speciile de amfibieni din situl Natura 2000 Tisa Superioară. Studiul va cuprinde efectivele populaționale ale speciilor de amfibieni, indici calitativi și cantitativi ai populaților pe baza cărora se va stabili starea de conservare a populațiilor.
 • Un studiu de evaluare și cartare a speciilor de amfibieni de interes comunitar din situl Pricop-Huta-Certeze. Va cuprinde identificarea prezenței speciilor de amfibieni de interes comunitar, distribuția lor în teritoriu și cartarea arealului lor. 3 hărți de distribuție a speciilor de amfibieni (Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus montandoni).
 • Un studiu de inventariere si evaluare a stării de conservare pentru speciile de amfibieni din situl Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze. Studiul va cuprinde efectivele populaționale ale celor trei (3) specii de amfibieni (Bombina variegata, Triturus cristatus, Triturus montandoni), indici calitativi si cantitativi ai populaților pe baza cărora se va stabili starea de conservare a populațiilor.
 • Un plan de monitorizare a amfibienilor și un plan de monitorizare a reptilei de interes comunitar din cele două situri, cuprinzând 4 protocoale de monitorizare, câte unul pentru fiecare specie în condițiile particulare ale celor două situri.
 • Un studiu de evaluare și cartare a speciilor de pasări de interes comunitar din ROSPA Tisa Superioară. Va cuprinde identificarea prezenței speciilor de păsări de interes comunitar, distribuția lor în teritoriu și cartarea arealului lor. 50 de hărți de distribuție a speciilor de păsări.
 • Un studiu de inventariere și evaluare a stării de conservare a speciilor de păsări din situl Natura 2000 Tisa Superioară. Studiul va cuprinde efectivele populaționale ale speciilor de păsări, indici calitativi și cantitativi ai populaților pe baza cărora se va stabili starea de conservare a populațiilor.
 • Un plan de monitorizare a ornitofaunei de interes comunitar din ROSPA, cuprinzând 50 de protocoale de monitorizare pentru fiecare specie în condițiile particulare ale Tisei Superioare.
 • Un studiu de evaluare și cartare a speciilor de mamifere de interes comunitar din ROSCI Tisa superioara. Va cuprinde identificarea prezenței speciilor de mamifere de interes comunitar, distribuția lor în teritoriu și cartarea arealului lor. O hartă de distribuție a speciei de mamifer (Lutra lutra).
 • Un studiu de inventariere și evaluare a stării de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 Tisa Superioară. Studiul va cuprinde efectivele populaționale ale speciilor de mamifere, indici calitativi și cantitativi ai populaților pe baza cărora se va stabili starea de conservare a populațiilor.
 • Un studiu de evaluare și cartare a speciilor de mamifere de interes comunitar din ROSCI Pricop-Huta-Certeze. Va cuprinde identificarea prezenței speciilor de mamifere de interes comunitar, distribuția lor în teritoriu și cartarea arealului lor.
 • Patru hărți de distribuție pentru speciile de mamifere de pe teritoriul sitului (Canis lupus), (Lynx lynx), (Rhinolophus ferrumequinum), (Ursus arctos).
 • Un studiu de inventariere și evaluare a stării de conservare a speciilor de mamifere din situl Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze. Studiul va cuprinde efectivele populaționale ale speciilor de mamifere, indici calitativi și cantitativi ai populaților pe baza cărora se va stabili starea de conservare a populațiilor.
 • Două planuri de monitorizare a speciilor de mamifere, cuprinzând 5 protocoale de monitorizare a speciilor de mamifere din cele două situri (mamifere Tisa Superioară: Lutra lutra; mamifere Pricop-Huta-Certeze: Canis lupus, Lynx lynx, Rhinolophus ferrumequinum, Ursus arctos).
 • Un studiu de inventariere și cartare a habitatelor din ROSCI Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara. Va cuprinde inventarul habitatelor, hărțile cu habitatele.
  • Două hărți de distribuție a habitatelor (9110 si 91E0) din siturile Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara.
 • Un studiu privind evaluarea stării de conservare a habitatelor din ROSCI Tisa Superioară și situl Pădurea Ronișoara. Va cuprinde analiza structurala și funcționala a asociațiilor vegetale suport pentru habitat: compoziție floristica, structura, vârsta specii dominante, stratificare, indici calitativi și cantitativi pe baza cărora se evaluează starea de conservare.
 • Un studiu de inventariere și cartare a habitatelor din ROSCI Pricop-Huta-Certeze. Va cuprinde inventarul habitatelor, hărțile cu habitatele. Trei hărți de distribuție a habitatelor (9130, 9170 și 91V0) de pe teritoriul sitului.
 • Un studiu privind evaluarea stării de conservare a habitatelor din ROSCI Pricop-Huta-Certeze. Va cuprinde analiza structurala și funcționala a asociațiilor vegetale suport pentru habitat: compoziție floristica, structura, vârsta specii dominante, stratificare, indici calitativi și cantitativi pe baza cărora se evaluează starea de conservare.
 • Trei planuri de monitorizare a habitatelor din ariile naturale protejate vizate de proiect, cuprinzând 5 protocoale de monitorizare pentru fiecare dintre habitatele prezente în zonă.
 • Baze de date
  • O bază de date pentru situl Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara.
  • O bază de date pentru situl Pricop-Huta-Certeze.
  • Cele două baze de date vor fi elaborate în cursul primilor doi ani de proiect și vor fi populate cu date până la finalizarea activităților de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar.
 • Un studiu de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl ROSCI și ROSPA Tisa Superioară și Pădurea Ronișoara. Va cuprinde toate amenințările potențiale și presiunile identificate pe teren, intensitatea lor, aria de manifestare, coordonatele geografice.
 • Un studiu de evaluare a activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar din situl Pricop-Huta-Certeze. Va cuprinde toate amenințările potențiale și presiunile identificate pe teren, intensitatea lor, aria de manifestare, coordonatele geografice.
 • Două rapoarte la studiile de evaluare. Patru hărți de distribuție a amenințărilor și presiunilor, câte una pentru fiecare arie naturală protejată vizată de proiect.
 • 100 de persoane conștientizate în cadrul celor două conferințe organizate la deschiderea și închiderea proiectului. 4 apariții TV, 4 apariții radio, 10 articole în presa scrisa.
 • 100 de invitații, 100 de mape de prezentare, 100 de pixuri, 100 pliante, 100 fluturași și 100 de exemplare din ghidul de buzunar distribuite, doua bannere verticale utilizate în timpul celor doua conferințe.
 • Lansarea link-ului web al proiectului (pe situl oficial a Asociației Heidenroslein).
 • Rapoarte
  • Raport inițial privind starea de referința a gradului de conștientizare a comunităților locale.
  • Raport final privind evoluția gradului de conștientizare a comunităților locale față de starea de referință.
  • 1300 de persoane evaluate înainte de derularea activităților de conștientizare.
  • 1300 de persoane evaluate după desfășurarea activizaților de conștientizare în localitățile aferente siturilor vizate de proiect.
  • 1300 fluturași distribuiți
  • 1300 pliante distribuite
 • 200 persoane: cadre didactice, formatori și ONG-uri conștientizate prin workshop-uri.
 • 13 săli închiriate
 • 13 bannere orizontale instalate în perimetrul fiecărei localități din perimetrul siturilor
 • 200 mape de prezentare distribuite
 • 200 ghiduri de buzunar distribuite
 • 200 pliante distribuite
 • 200 fluturași distribuiți
 • 1300 de elevi conștientizați în cadrul acțiunilor de conștientizare din școli.
 • 50 de profesori implicați în cadrul acțiunilor de conștientizare din școli.
 • 1350 de fluturași distribuiți,
 • 1350 pliante distribuite,
 • 1300 diplome distribuite,
 • 1350 ghiduri de buzunar distribuite,
 • 50 mape de prezentare distribuite.
 • 300 de persoane din rândul factorilor decizionali conștientizați prin seminarii.
 • 15 săli de evenimente închiriate,
 • 2 filme documentare prezentate,
 • 300 de ghiduri de buzunar distribuite,
 • 300 de pixuri distribuite,
 • 300 de pliante distribuite,
 • 300 de fluturași distribuiți,
 • 300 calendare de birou distribuite
 • 650 de proprietari conștientizați prin adunări publice
 • 13 săli de evenimente închiriate
 • 650 ghiduri de buzunar distribuite,
 • 650 pixuri distribuite,
 • 650 calendare de buzunar distribuite,
 • 650 afișe A4 distribuite,
 • 650 pliante distribuite,
 • 650 fluturași distribuiți
 • 650 mape de lucru distribuite
 • un draft al planului de management pentru Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA) și Pădurea Ronișoara
 • un draft al planului de management pentru Pricop-Huta-Certeze
 • O acțiune de consultare în situl Tisa Superioara și Pădurea Ronișoara și o listă de propuneri de ajustare a planurilor de management. 50 factori interesați participanți/fiecare acțiune (total 100 persoane interesate).
 • O acțiune de consultare în situl Pricop-Huta-Certeze și o listă de propuneri de ajustare a planurilor de management. 50 factori interesați participanți/fiecare acțiune (total 100 persoane interesate).
 • Un plan de management pentru Tisa Superioară (ROSCI și ROSPA) și Pădurea Ronișoara
 • Un plan de management pentru Pricop-Huta-Certeze.
 • Un plan de management pentru Tisa Superioară (ROSCI si ROSPA) și Pădurea Ronișoara avizat și aprobat.
 • Un plan de management pentru Pricop-Huta-Certeze avizat și aprobat.
 • Raport de audit al proiectului.