Proiectul cu titlul Studiu integrat privind contribuția ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000: Pricop-Huta Certeze și Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităților locale, se derulează sub tutela Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, fiind finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, Program RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1.
Proiectul este derulat într-un triplu parteneriat, reprezentat de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca, ca și Promotor de proiect, Asociația Heidenroslein din Baia Mare, ca şi partener national, respectiv Norwegian Institute for Nature Research din Trondheim, Norvegia, ca şi partener internaţional.
Durata de implementare a proiectului este de 11 luni, respectiv 14 septembrie 2015 (data semnării contractului de finanţare) – 30 aprilie 2016 (data estimată pentru finalizarea proiectului).

Acesta urmează să fie implementat în arealul siturilor Natura 2000 ROSCI 0358: Pricop Huta – Certeze şi ROSCI 0251 Tisa Superioară, ambele fiind situate în extremitatea nordică a teritoriului naţional, în bazinul hidrografic al râului Tisa, la interferenţa administrativ-teritorială a României cu Ucraina, respectiv la nivelul următoarelor localităţi: Certeze şi Bixad (judeţul Satu Mare) şi Bistra, Bârsana, Rona de Jos, Rona de Sus, Bocicoiu Mare, Sighetu Marmaţiei, Sarasău, Câmpulung la Tisa, Sapânţa, Remeţi (judeţul Maramureş).

Echipa de implementare este formată din specialişti şi tehnicieni, cu pregătire universitară şi experienţă în derularea proiectelor de mediu şi analiză teritorială.

cropped-idee-logo-fara-alb.png

Obiectivele proiectului

Obiectivul major al proiectului are în vedere îmbunătățirea stării ecosistemelor şi a nivelului de cunoştințe, informare şi sensibilizare a publicului larg cu privire la beneficiile furnizate de serviciile ecosistemelor precum și cu privire la importanța menținerii acestora într-o stare bună. Acţiunile propuse a fi derulate la nivelul habitatelor ce definesc cele două situri, corelate cu cele de implicare ale comunităţii locale vor asigura un model de bune practici în ceea ce priveşte interferenţa statutului de arie protejată cu necesităţile socio-ec nomice ale comunităţii locale.

Obiectivele specifice asociate activităţilor propuse în proiect sunt: implementarea unor soluţii de valorificare a beneficiilor ecosistemelor din cele 2 situri natura 2000 investigate; valorificarea contribuţiei ecosistemelor din ariile protejate la dezvoltarea economică şi bunăstarea comunităţilor umane; încurajarea acţiunilor de conservare a habitatelor şi speciilor prioritare; consolidarea valorificării durabile a patrimoniului natural şi cultural existent; creşterea gradului de conştientizare al comunităţilor locale; îmbunătăţirea atitudinii comunităţilor locale şi a factorilor de decizie şi creşterea nivelului de cunoaştere a valorilor ecosistemelor; creşterea nivelului de conştientizare al grupului ţintă; educarea publicului larg privind biodiversitatea şi ecosistemele existente.

Lector dr. Răzvan BĂTINAŞ


 Proiectul „RO02-0013 – Studiu integrat privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate Natura 2000:
Pricop-Huta-Certeze şi Tisa Superioară la dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale (SIENPHCTS)
este finanțat printr-un grant acordat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia,
Program RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”,
Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 1, al cărui
Operator de Program este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

siglaGeogafie_gif1042932195492b0365ef14