PROCES-VERBAL
ASOCIA TIA HEIDENROSLEIN
Str. Unirii 12A/95. 430272 Baia Mare
-mail: payerma@yahoo.com; tel/fax.: 0262-224166
0040743177454 /CUI 13964563
Custode pentru sit Natura 2000 . ROSCI025l/ROSPAO143 Tisa Superioara si Padurea Ronisoara 2573.cfcontract nr 293/7.12.2011
ROSCI0358 Pricop-Huta-Certeze cf contract322/27.02.2014
Sedlnta de deschidere
A ofertelor privind selectia de parteneri
In data de 12.07.2016 a fost postat pe site-ul Asociatiei Heidenroslein -www.heidenroslein.ro

• AH/AS/001/12.07.2016 ANUNT DE SELECTIE
Parteneri pentru proiectul “Managementul participativ al siturilor Natura 2000 Pricop-Huta-Certeze, Tisa
Superioara si al ariei naturale protejate Pddurea Ronisoara” care are sursa de finantare Prograrnul Operational
Infrastructura Mare prin programul 4.1- ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie si conservare
a biodiversitatii”

proces-verbal-sedinta-de-deschidere