ASOCIATIA HEIDENROSLEIN
Str. Unirii 12A/95. 430272 Baia Mare
mail: payerma@yahoo.com; tel/fax.: 0262-224166
0040743177454 /CUI 13964563
Custode pentru sit Natura 2000 . ROSCI025 l/ROSPA0143 Tisa Superioara si Padurea Ronisoara 2573.cf contract nr
293/7.12.2011
ROSCI0358 Pricop-Huta-Certeze cf contract322/27.02.2014
AH/MSP/001/001/12.07.2016

METODOLOGIA PRIVIND SELECTIA PARTENERILOR PUBLICIIPRIVATI PENTRU PROIECTELE FINANTATE DIN
FONDURI STRUCTURALE ALE CAROR

Beneficiar este Asociatia Heidenroslein
pentru implementarea proiectului “Managementul participativ al siturilor Natura 2000 PricopHuta-
Certeze, Tisa Superioara ~i al ariei naturale protejate Padurea
Ronisoara” care are sursa de finantare Programul Operational Infrastructura Mare prin
programul 4.1 – ,,Apel de proiecte pentru cresterea gradului de protectie ~i conservare a
biodiversitatii”

metodologie-privind-selectia-partenerilor-12-07-2016