ECHIPA DE MANAGEMENT

DIRECTOR DE PROIECT

Batinas Razvan

Răzvan-Horaţiu Bătinaş
Numele meu este Răzvan Bătinaş şi sunt cadru didactic în cadrul departamentului de Geografie Fizică şi Tehnică din cadrul Facultaţii de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Am urmat treptele formării educaţionale la Şcoala Generală nr. 29 şi Liceul Avram Iancu din municipiu. Sunt absolvent al specializării Ştiinţa Mediului din cadrul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca. Am urmat ulterior cursurile unui program de masterat, iar apoi am obţinut şi doctoratul. Tema tezei de doctorat este legată de calitatea apei în bazinul Arieşului. Activitatea didactică este axată pe un set de discipline, care au ca obiect principal de studiu resursele de apă. Principalele preocupări de cercetare sunt legate de domeniul hidrologiei, turismului şi calităţii mediului. Ele sunt conturate într-un cumul de articole, capitole şi cărţi de specialitate. Am avut ocazia să lucrez în diverse proiecte şi contracte de cercetare cu tematică pe domeniul dezvoltării regionale, relaţiilor transfrontaliere şi amenajării teritoriale. Sunt o persoană sociabilă, cu afinităţi pentru natură, fotografie, sport şi activităţi în aer liber. Îmi place să descopăr locuri noi şi să cunosc oameni simpli.

ASISTENT MANAGER

Rareş Ranga
Fiind absolvent al Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, secția Piscicultura, promoția 2008, am avut mereu o preocupare legată de mediul înconjurător și felul în care putem să-l ocrotim prin promovarea noilor tehnologii folosite în creșterea animalelor acvatice având oportunitatea de a realiza producții superioare din punct de vedere calitativ și cantitativ. În acest sens, am aprofundat studiile referitoare la sistemele recirculante superintensive care folosesc de până la 100 de ori mai puțină apă în comparație cu fermele clasice și oferă în acest timp o biosecuritate crescută neexistând riscul unor „evadări” ale peștilor de cultură pe cursurile de apă naturale populate cu flora și fauna indigenă. Pentru a pune în practică aceste noi tehnologii, în anul 2011, am înființat S.C. HALIEUTICA S.R.L. care activează în domeniul consultanței pentru înființarea de noi exploatații piscicole, pentru modernizarea fermelor existente și furnizarea de echipamente moderne pentru acestea. Din 2011 până în prezent am acumulat experiență în managementul proiectelor derulate prin Programul Operațional de Pescuit. Ecosistemele noastre sunt fragile și trebuie protejate de acțiunea antropică cât mai mult cu putință, iar un studiu adecvat pentru inventarierea speciilor de pești existente este, în opinia mea, primul pas care trebuie făcut.

MANAGER FINANCIAR

Ungurean GabrielaGabriela Ungurean
Sunt economistă, absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, cu un masterat în Afaceri Europene şi Management de Proiecte la Facultatea de Studii Europene a aceleiaşi universităţi. În prezent, activez ca administrator financiar la Serviciul Contabilitate al Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, dar şi în calitate de Responsabil financiar şi contabil în proiecte POSDRU, SEE. Hobby-urile mele sunt Fotografia, Istoria Artelor Plastice, Muzica, Gemologia, Grădinăritul, Lectura.

EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE

Florin_IliesFlorin Ilieş
Sunt absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Business, licenţiat în Ştiinţe Economice, domeniul Administrarea Afacerilor. Sunt preocupat pentru formarea profesională continuă, motiv pentru care am urmat un curs de Expert Achiziţii Publice (2008), în prezent fiind masterand al Facultăţii de Business. Competenţa profesinală este susţinută de o vastă experienţă în domeniul Achiziţiilor Publice, activând în compartimentul de specialitate al Universităţii Babeş-Bolyai, din anul 2006 până în prezent unde, pe lângă atribuţiile funcţiei de bază, am fost responsabil achiziţii în echipa de implementare a proiectelor din fonduri europene în cadrul Departamentului Cercetare şi Management de Programe (2011-2013), precum şi în cadrul Proiectului POS MEDIU 42796 SMIS-CSNR (2013-2014).

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

ANALIŞTI TERITORIALI

Mircea AlexeMircea Alexe
Sunt conferenţiar dr. în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Departamentul de Geografie fizică și tehnică. Domeniile de interes și competență profesională se axează pe Topografie, Teledetecție, Cartografie, GIS, Limnologie. Experiența didactică și de cercetare a fost dobândită prin publicarea a opt cărți și cursuri universitare, 50 de articole de specialitate (dintre care patru în reviste cotate ISI) și participarea la numeroase granturi, proiecte sau programe cu finanțare europeană (POSDRU).

Sabin-Alexandru BădărauBadarau_Sabin

Sunt Alexandru – Sabin Bădărău și specializarea mea este conservarea biodiversității. Am absolvit specializarea Cercetarea Mediului Înconjurător în 1995 la Facultatea de Geografie a Universității Babeș – Bolyai din Cluj-Napoca, iar actualmente sunt lector la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului a aceleiași uiversități. Consider că biodiversitatea și conservarea ei constituie unul dintre marile teste ale viitorului pentru România, test care va fi deosebit de greu de trecut de către societate și specialiști, având în vedere natura haotică a dezvoltării economice actuale și modelul social ce există în prezent la noi. Din acest punct de vedere, investesc cea mai mare parte a timpului personal acestui scop, participând la multe proiecte de conservare a biodiversității și publicând materiale din domeniul conservării speciilor endemice locale și rare (așa-numitele populații periferice), cele mai amenințate dintre toate, inclusiv din domeniul biochimiei, pentru a sublinia necesitatea conservării acestora.

Ciprian CorpadeCiprian Petru Corpade
Sunt cadru didactic al Facultății de Geografie din anul 1999, în prezent fiind șef de lucrări şi doctor în geografie din anul 2008, titlu obținut pe baza unei teze de doctorat care a vizat analiza sistemului environmental al bazinului superior al Arieșului din perspectiva dezvoltării durabile și a planificării de mediu. Activitatea didactică și științifică se încadrează, în majoritate, în domeniile Știința Mediului (planificare de mediu, evaluarea impactului asupra mediului), Geografie și GIS. Pe lângă activitatea universitară, în ultimii 7 ani, am fost implicat ca expert independent într-o serie de proiecte de mediu care au contribuit semnificativ la dobândirea unei experiențe practice în domeniile universitare în care activez (evaluare de mediu, elaborarea de planuri de management pentru arii protejate). Dintre proiectele cele mai relevante în care am fost implicat, menționez: Servicii de elaborare Plan de Management şi realizare studii premergătoare (beneficiar: Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa), Servicii de realizare studii şi elaborare Plan de Management al ariei protejate Domogled-Valea Cernei (beneficiar: R.N.P. ROMSILVA – Administraţia Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei RA), Servicii de realizare plan de management pentru situl Natura 2000 ROSCI0233 Someșul Rece (beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca), Servicii de realizare a planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0238 Suatu – Cojocna – Crairît (beneficiar: Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj), Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din România, (beneficiar: Academia Română, Institutul de Biologie București), Servicii de elaborare studii aferente habitatelor forestiere de interes comunitar din perimetrul siturilor Natura 2000 Munţii Făgăraş şi Piemontul Făgăraş (beneficiar: Asociația Munții Făgăraș Rășinari), Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0289 Coridorul Drocea-Codru Moma şi ROSCI0298 Defileul Crişului Alb (beneficiar: Asociația Around Life Arad).

Horvath CsabaCsaba Horváth
Sunt şef lucrări dr. la Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, din anul 2009, specializat pe analize hidrologice și GIS. Printre activităţile desfăşurate, menţionez activităţi cu caracter didactic (cursuri predate: Oceanologie, Potamologie, Regimul scurgerii naturale, Metode de cercetare în hidrologie și meteorologie) şi de cercetare (membru în proiecte de evaluarea stării de conservare a biodiversităţi – Ţinutul Pădurenilor, Platoul Vaşcău, Bârsău – Şomcuta). Sunt pasionat de creare website-uri, fapt concretizat în conceperea următoarelor pagini web: http://www.hcsaba.ro/, http://aerapa.conference.ubbcluj.ro/index.htm, http://centre.ubbcluj.ro/georisc/index.htm, http://riscurisicatastrofe.reviste.ubbcluj.ro/.

Papp LeliaLelia Papp

Sunt şef de lucrări dr. în cadrul Departamentului de Geografie Regională şi Planificare Teritorială al Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi membră a Centrului de Geografie Regională din cadrul aceleiaşi facultăţi. Născută în Baia Mare, am absolvit studiile universitare – specializarea Geografie-Limba şi literatura engleză – şi postuniversitare în cadrul Facultăţii de Geografie din Cluj-Napoca. Atrasă de maniera de abordare integrată a realităţii teritoriale specifică geografiei regionale şi de incontestabilele valenţe aplicative ale acestui domeniu în activităţile practice de amenajare şi gestionare a teritoriului, am ales ca activitatea didactică şi de cercetare să fie alimentată de satisfacţia valorificării laturii ştiinţifice, aplicative şi educaţionale a geografiei regionale, activitate concretizată în lucrări practice şi cursuri susţinute: Metodologia cercetării în geografia regională, Amenajare regională şi dezvoltare locală, Analize spaţiale integrate, în peste 20 de lucrări elaborate ca autor unic sau în colaborare şi publicate în ţară şi în străinătate (Austria, Franţa, Italia şi Ungaria), în participarea ca membru în proiecte naţionale (Reactualizare Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean – PATJ Maramureş, 2008-2009) şi internaţionale (Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa – TICAD, 2009-2012), dar şi prin calitatea de membru în comitetul editorial al revistei Romanian Review of Regional Studies sau în comitete consultative naţionale şi internaţionale (pentru elaborarea Cartei Albe a Dezvoltării durabile integrate a Bazinului Dunării, 2015).

Pop Ana-MariaAna-Maria Pop

Perfecționistă, receptivă la noi provocări și experiențe, activez ca cercetător științific în cadrul Centrului de Geografie Regională, Facultatea de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Absolvind studiile universitare și postuniversitare în domeniul geografiei, în cadrul Școlii geografice clujene, interesul pentru cercetare este permanent alimentat prin elaborarea unor materiale științifice, publicate în articole sau susținute în cadrul unor manifestări științifice, participarea la varii proiecte ce au vizat amenajarea unor teritorii sau organizarea unor conferințe. Printre cele mai importante proiecte la care am luat parte, menționez Strategia de Dezvoltare a Bazinului hidrografic Tisa (TICAD), Plan de amenajare a teritoriului zonal – PATZ – Mărginimea Sibiului, Plan de amenajare a teritoriului zonal PATZ Interorăşenesc Sinaia – Buşteni – Azuga – Predeal – Râşnov – Braşov (Poiana Braşov), Plan de amenajare a teritoriului zonal Valea Hârtibaciului, judeţul Sibiu. Restructurarea relaţiei urban-rural în contextul coeziunii teritoriale.

Serban GheorgheGheorghe Şerban

Născut în Chişineu-Criş, judeţul Arad, sunt în prezent conferenţiar univ. dr. director al Departamentului de Geografie fizică şi tehnică din cadrul Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. Cu o complexă experienţă profesională, am activat 4 ani ca hidrolog la Administraţia Bazinală de Apă „Someş-Tisa”, Cluj-Napoca şi 19 ani ca şi cadru didactic universitar la Facultatea de Geografie. Contribuţia ştiinţifică se concretizează în 81 studii şi articole: 3 cărţi, 2 cursuri universitare, 3 îndrumătoare practice, 3 contribuţii în capitole, publicate în reviste şi la edituri de prestigiu, 18 proiecte (16 naţionale şi 3 internaţionale), director de proiect (4) sau membru echipă proiect (15). Cu o bună experienţă de lucru în echipă în cadrul unor proiecte, comunicativ, exigent, responsabil, flexibil, sunt actualmente secretar al Asociaţiei Ştiinţifice „Aerul şi Apa”, coorganizator a 7 conferinţe internaţionale şi 1 conferinţă naţională. De asemenea, am competenţe tehnice în mecanică şi electronică, echosondare şi utilizare GPS, dar şi competenţe de utilizare software-uri (Microsoft Office, Adobe Photoshop, Corel Draw, SPSS ArcView, ArcGIS, ArcINFO, AutoCad, Global Mapper etc.) sau competenţe în planificare environmentală şi teritorială pe tematica gestiunii resurselor de apă. Aria de investigaţie ştiinţifică o constituie Gospodărirea apelor, cu subdomeniile limnologie, hidrometrie, hazarde şi riscuri hidrice, sinteze şi regionalizări hidrologice, GPS şi GIS în studiul resurselor de apă, alimentări cu apă şi hidrogeologie.

TEHNICIENI HIDROLOGI

Banc Stefana_Mic Ştefana Banc

Numele meu este Ştefana Banc şi am 22 de ani. Am obţinut licenţa în domeniile Hidrologie şi Meteorologie, specializare a Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca. În prezent, sunt masterandă la Resurse şi Riscuri în Mediul Hidroatmosferic din cadrul aceleiaşi facultăţi. Sunt o persoană optimistă, veselă şi entuziastă. Prefer să lucrez într-un mediu în care se pune accentul pe integrarea constantă a unor elemente noi, în locul unei munci monotone. Îmi place nespus de mult natura cu tot ce cuprinde ea şi mă fascinează într-un mod deosebit observarea şi înţelegerea fenomenelor sau proceselor care stau în spatele a tot ceea ce noi, ca oameni, putem vedea. Acesta este, de altfel, unul din motivele pentru care am ales studiul geografiei.

Hognogi GheorgheGheorghe-Gavrilă Hognogi

Născut în Târlișua, pe meleaguri năsăudene, am absolvit studiile universitare și postuniversitare în domeniul Geografie, în cadrul Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În prezent, sunt doctorand al aceleiași facultăți, tematica tezei fiind Țara Hațegului. Studiu de geografie regională, lucrare ce face parte dintr-o colecție amplă de studii regionale pe unități de tip „țară” inițiată și aprofundată de prof. univ. dr. Pompei Cocean. Pasionat de grafică, transpusă în elaborare de materiale cartografice (realizate prin utilizarea softurilor ARC GIS, Corel Draw, Global Mapper, Photoshop), și artă fotografică, printre cele mai importante rezultate ale cercetării menționez realizarea capitolului dedicat potențialului natural din Strategia de dezvoltare a comunei Aiton 2014-2050 și elaborarea unor articole cu tematică regională, hidrologică sau geomorfologică.

Nitoaia AndreiAndrei Niţoaia

Numele meu este Andrei Nițoaia, am 22 de ani și sunt absolvent al Facultății de Geografie, Specializarea Hidrologie și Meteorologie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. În prezent, sunt masterand în cadrul aceleiași facultăți, la specializarea Resurse și Riscuri în Mediul Hidroatmosferic. Mă consider o persoană dinamică, dornică de aventură. Încă din copilărie am iubit natura și am fost pasionat de mediul înconjurător, în special de munte, iar participarea în acest proiect este pentru mine o șansă ideală de a ieși din cotidian și a petrece cât mai mult timp în natură și de a mă bucura de frumusețile ei.

Petric RaresRareş Ciprian Petric

Mă numesc Petric Rareș Ciprian, sunt masterand în cadrul Universității Babeș-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, specializarea Resurse și Riscuri în Mediul Hidroatmosferic, anterior absolvind cursurile specializării Meteorologie-Hidrologie din cadrul aceleiaşi facultăţi. Anii petrecuți pe băncile facultății au avut un rol important în acumularea de cunoștințe necesare pentru a-mi satisface dorința de cunoaștere și de explorare în domenii pe care eu le-am considerat ca având o influență însemnată în evoluția mea ca student. Atuul meu este munca în echipă, deprins în urma diferitelor activități desfășurate la diverse proiecte, însă consider că responsabilitatea și dedicarea reprezintă calitățile care evidențiază buna capacitate de a duce la bun final cerințele individuale. Fiind un iubitor al drumețiilor, îmi petrec timpul liber explorând frumusețile naturii și încerc, pe cât posibil, să transmit acest sentiment și altor persoane care nu au avut norocul sau interesul să descopere minunatele noastre plaiuri.

Ionuţ Răzvan PoncişPoncis Ionut Razvan

Mă numesc Ponciș Ionuț Răzvan, am 22 de ani și sunt absolvent al Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Hidrologie și Meteorologie. În prezent, sunt masterand în cadrul aceleiaşi facultăți, specializarea Resurse și Riscuri în Mediul Hidroatmosferic. Sunt un iubitor al naturii de la o vârstă fragedă și pasionat de geografie de la primul contact cu natura. Sunt o persoană activă, ambițioasă, perseverentă, iar implicarea în echipa de implementare a acestui proiect imi oferă șansa de a-mi dovedi abilitațile de muncă în echipă și cunoașterea cât mai detaliată a naturii.

Pop SimonaSimona Pop

Mă numesc Simona Pop, sunt absolventă a Facultății de Geografie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea Hidrologie-Meteorologie și, în prezent, urmez masterul de Geomatică în cadrul aceleiași facultăți. La cei 22 de ani împliniți pot spune că am ajuns să mă cunosc îndeajuns de bine încât să știu ce vreau când sunt pusă în diferite situații. Sunt o persoană maleabilă în condițiile în care munca necesită atât lucrul în echipă cât și pe cont propriu și urmăresc întotdeauna buna înţelegere și comunicare între părțile implicate. Consider că domeniile în care am ales să studiez sunt în plină dezvoltare, iar faptul că pot contribui la acest proces mă încântă mult. Iubesc și respect mediul care ne înconjoară și încerc, precum alții, să transmit aceste valori mai departe, astfel ca omul să fie conștient de nevoia comuniunii cu natura.

Rafan SebastianSebastian Grigore Rafan

Sunt student în anul 3, al Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Hidrologie-Meteorologie. Sunt un bun cunoscător al aspectelor fizico-geografice ale mediului şi deopotrivă pasionat de hidrologie, ecologie şi aventură.

 

 

Sabau DanielDaniel Andrei Sabău

Sunt student în anul 3 al Facultăţii de Geografie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Hidrologie-Meteorologie. Sunt un bun cunoscător al aspectelor fizico-geografice ale mediului, cu o experienţă în domeniul botanici, dobândită prin cercetarea rezervaţiilor botanice, în vederea participării la simpozioane naţionale. În acelaşi timp, sunt pasionat de hidrologie, GIS şi ecologie.

 

Robert Stanciu Stanciu Robert

Mă numesc Robert Stanciu, sunt absolvent al Facultății de Geografie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Hidrologie-Meteorologie, urmând în prezent studii de master, specializarea Resurse și Riscuri în Mediul Hidroatmosferic ale aceleiași instituții. Experiența dobândită în decursul anilor de studii împreună cu propria viziune au stârnit pofta de cunoaștere și capacitatea de a mă adapta în diferite situații. Fiind o fire calculată și inovativă îmi dau mereu interesul pentru crearea unor concepte care să armonizeze relația între diverși factori sau entități. Prefer atât munca în echipă cât și cea individuală întrucât cele două duc la un rezultat obiectiv și relevant, factor vital în cercetarea științifică. Iubesc peisajul natural, de unde izvorăște și pasiunea mea pentru fotografie. Consider că omul poate crea echilibrul între antropic și natural prin punerea în valoare egală a ambilor factori și încerc să transmit mai departe acest principiu, astfel încât omul să devină mai conștient de necesitatea colaborării.