ECHIPA DE MANAGEMENT

MANAGER DE PROIECT

Payer MariaMaria-Magdalena Payer

Preşedinte al Asociaţiei Heidenroslein, activez în cadrul societăţii civile de 25 ani, atât în România cât şi în Europa. Prin intermediul asociaţiei au fost implementate sute de proiecte, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Cu peste 50 publicaţii, certificarea activităţii a fost validată prin obţinerea unor premii în domeniul protecţiei mediului şi în domeniul social. Începând cu anul 1990, am desfăşurat activităţi de pionierat privind implementarea activităţilor de voluntariat, respectiv implementarea educaţiei ecologice în 282 unităţi de învătământ. De asemenea, în parteneriat cu diverse unităţi de învăţământ universitar, am desfăşurat proiecte de microcercetare, medaliate cu aur, argint şi bronz.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE

ANALIŞTI TERITORIALI

Maria Gheorghe Maria-Emilia Gheorghe

Absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Filosofie, sunt în prezent masterand la Universitatea de Nord Baia-Mare, specializarea Etnografie, Etnoturism, Etnologie şi Antropologie socială. Sunt administrator al agenţiei de publicitate S.C. Ideal & Strategic Media SRL, Baia Mare, activez ca fotograf evenimente, având ca hobby-uri fotografia, istoria, antropologia, etnologia şi istoria religiilor. Printre lucrările publicate, menţionez Îngerul – limbaj al Divinităţii, revista Socrate.

Marian Jelea

Absolvent al Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie, specializarea Biologie (1979-1983), am finalizat doctoratul în 2003, cu o lucrare axată pe Îmbunătăţirea indicilor de biosolubilizare (microbiană) a metalelor din minereuri cu conţinut ridicat de sulfuri primare. Din 2012 până în prezent, activez în calitate de conferenţiar în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare (Microbiologie generală, Microbiologia mediului, Microbiologia produselor alimentare, Controlul microbiologic al produselor alimentare, Microbiologie medicală, Biologie animală). Anterior, am activat ca Cercetător principal II, în cadrul Institutului de Cercetări şi Proiectări Miniere S.A., Laboratorul de Tehnologii Neconvenţionale, în cadrul colectivelor Biotehnologii, Cercetare Protecţia Mediului. Printre domeniile de interes, amintesc Biotehnologii microbiene (recuperarea cuprului din minereuri sărace, prin biosolubilizarea în haldă şi în subteran şi extracţia din soluţii prin cementare pe şpan de fier, sau cu extractanţi organici lichizi; recuperarea metalelor neferoase prin biosolubilizare din sterile miniere; tratarea bacteriană a piritelor aurifere refractare; aplicarea la nivel industrial a biotehnologiilor de recuperare a cuprului din minereuri sărace), Protecţia mediului (diminuarea fenomenelor de drenaj minier acid (AMD) prin metode pasive; reconstrucţia ecologică a terenurilor acide degradate de industria minieră extractivă (halde miniere şi iazuri de decantare); studiul instalării spontane a vegetaţiei pe haldele de sterile miniere şi pe iazurile de decantare a sterilelor de flotaţie; studiul plantelor adaptate pentru revegetarea substraturilor acide din depozitele de deşeuri miniere neferoase; studiul succesiunii instalării bacteriilor fier- şi sulfoxidante în sterilele provenite din industria minieră neferoasă; evaluarea impactului şi riscului pentru mediu a proceselor de drenaj acid al rocilor).

 

Stela JeleaStela Gabriela Jelea

Absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Biologie, specializarea Biologie (1980-1984), am terminat doctoratul, în 2001, cu o lucrare privind Efectele intoxicaţiei cu plumb la om şi la animalele de laborator. Începând din 2012, activez în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, ca şef lucrări (Anatomie umană, Fiziologie animală, Nutriţie, Hematologie). Printre domeniile de interes, menţionez: evaluarea efectelor factorilor poluanţi asupra sănătăţii şi calităţii vieţii, analiza, monitorizarea şi diminuarea efectelor factorilor poluanţi proveniţi din industrie, studiul proceselor ARD şi efectele poluante asupra factorilor de mediu, studiul instalării spontane a vegetaţiei pe haldele de sterile miniere şi pe iazurile de decantare a sterilelor de flotaţie şi evaluarea impactului şi riscului pentru mediu a proceselor de drenaj acid al rocilor.

Sebastian PayerSebastian Katona Payer

Vicepreşedinte al Asociaţiei Heidenroslein, am studii superioare în istorie, master în Istorie şi managementul afacerilor şi sunt stagiar la Consiliul Europei. Am activat ca şi coordonator activităţi de teren în cadrul proiectelor Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri?, Protejarea „in situ” şi „ex situ” a speciilor de plante periclitate din Munţii Ţibleşului, Valea Lăpuşului, Valea Someşului, Culmea Codrului, Munţii Gutâi-Igniş (Conservarea biodiversităţii în judeţul Maramureş) (finanţat de  Administraţia Fondului pentru Mediu). De asemenea, am fost coordonator al proiectului Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţiei ecologice a bazinului inferior al râului Tur – Heleşteul Adrian (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu) şi am activat în numeroase alte proiecte, precum Biodiversitate şi schimbările climatice (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu) sau în cadrul unor parteneriate pentru educaţie ecologică, în intervalul 2009-2014 (Campanie pentru un mediu sănătos, Stil de viaţă sănătos în rândul tinerilor, Alimentaţia sănătoasă în rândul tinerilor, Antreprenoriat pe înţelesul tuturor, Primăvara românească la Bruxelles, Zestrea verde a Maramureşului la Bruxelles, Paşte românesc la Bruxelles, Crăciunul românilor la Bruxelles, Luna femeii la Bruxelles, 2010 Anul internaţional al biodiversităţii). Am desfăşurat activităţi de formator în cadrul proiectelor „Educaţie ecologică pe urmele lui Pintea Viteazul”; „Pentru Ape cristaline”; „Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri?”; „Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţie ecologică al bazinului inferior al râului Tur – Heleşteul Adrian”, regăsindu-mă ca membru în colectivul de redacţie şi coautor al unor publicaţii.

Mare-Rosca ElenaMare-Roşca Oana-Elena

Cu studii postuniversitare de doctorat în domeniul Biologiei, în cadrul Facultăţii de Biologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în prezent sunt şef lucrări în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, domeniul principal de interes fiind cel al biodiversităţii şi analizei calitative a apelor de suprafaţă. Alături de o serie de articole publicate în reviste ştiinţifice acreditate naţional şi internaţional, am participat în calitate de director de proiect în desfăşurarea unor activități de inventariere și evaluare a stării de conservare a speciilor de plante și a habitatelor de interes conservative comunitar/naţional, în cadrul proiectului Evaluarea capacităţii de suport a habitatelor cu activităţi umane din Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Sorin MusatSorin Muşat

De profesie inginer geodez, sunt în prezent preşedinte al Ordinului Geodezilor din România, Filiala Buzău Vrancea, cu o formare GIS în cadrul Geoslab Italia. În portofoliul profesional corelat cu proiectul de referință se menționează o experiență bogată în ceea ce privește activitățile de conservare a mediului. Sunt o persoană implicată activ în mai multe proiecte desfășurate în arii naturale protejate din România. În cadrul proiectuluiConservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică a bazinului inferior al râului Tur – Heleşteul Adrian sau a celor derulate în situl Natura 2000 Igniș, jud. Maramureş, Parcul Natural Porţile de Fier, ariile naturale protejate Slănic și Creasta Nemirei, siturile Natura 2000 Fânețele Seculare Ponoare și Fânețele Seculare Frumoasa, judeţ Suceava, am coordonat echipa tehnică pentru măsurarea și determinarea spațială a habitatelor de interes conservativ, precum și a distribuției speciilor.

Sabau AdelinAdelin Marius Sabău

Sunt absolvent al Universităţii din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Specializarea Silvicultură, promoţia 1999, având calificarea de inginer silvic. În anul 2006, am obţinut diploma de master, specializarea în domeniul silviculturii. De la terminarea facultăţii şi până în prezent, am activat în cadrul Inspectoratului Silvic Teritorial Zalău, în calitate de inginer silvic. Prin reorganizarea instituţiei, am fost transferat la I.T.R.S.C. Satu Mare – în funcţia de inginer silvic, în perioada februarie 2001-mai 2003. În mai 2003 am fost transferat în interesul serviciului la M.A.A.P.M. Bucureşti-Garda Naţională de Mediu Bucureşti, având funcţia de inginer expert, unde am activat până în aprilie 2005. De asemenea, în urma reorganizării am fost transferat la Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, având funcţia de consilier. Din luna noiembrie 2006, am fost transferat la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Cluj-Napoca, Comisariatul de Regim Silvic şi Cinegetic, actualmente Garda Forestieră Cluj, având funcţia de consilier superior.

Vlad SasaranVlad Săsăran

Mă numesc Vlad Săsăran, am terminat specializarea Chimia Mediului, la Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, după care am urmat două programe de studii de masterat: Controlul Chimic al Calității Mediului și Tehnici de Depoluare, respectiv Chimie Criminalistică. În prezent, urmez un program de studiu de doctorat la Facultatea de Mine din Petroșani. Sunt membru al Asociaţiei Heidenroslein din 2006 şi am participat ca şi consultant la proiectele asociaţiei: Ariile protejate – patrimoniu universal! (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu), Pentru ape cristaline! (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu), Vom putea restitui florile împrumutate de la copiii noştri? (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu), Conservarea biodiversităţii şi reconstrucţia ecologică a bazinului inferior al râului Tur – Heleşteul Adrian (finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu), Milioane de oameni, milioane de copaci, 2010 Anul internaţional al biodiversităţiicampanie de conştientizare, informare, educaţie, „Campanie pentru conştientizarea importanţei conservării biodiversităţii în sit Natura 2000 Tisa Superioară şi Pădurea Ronişoara” (20.04.2012-16.09.2012) campanie de conştientizare, informare, educaţie, consultare.

Alexandru LapoşiLaposi
Sunt colaborator al Asociaţiei Heidenroslein, din 2007, unul dintre domeniile principale de interes constituindu-l ornitofauna. Printre cele mai importante studii publicate pe acest subiect amintesc: Studiu privind ornitofauna cursului inferior al râului Someş, Studiu privind răspândirea speciilor Lanius minor şi Lanius excubitor în Nord-vestul României, Fauna Depresiunii Baia Mare şi a zonelor limitrofe. De asemenea, am activat şi în cadrul altor proiecte, în calitate de coordonator naţional, pentru activităţile de educaţie ecologică pentru tineri şi monitorizare, evaluare specii păsări.

ANALIST TERITORIAL/WEB DESIGNER

 Mares LucianLucian Doru Mareş

De profesie inginer calculatoare-automatizări în cadrul UTCN. Am o experienţă de 16 ani în grafică-design, programare, webdesign si m-a ocup de fotografie la nivel profesional. De asemenea, am participat la proiecte de mediu şi programe de voluntariat în cadrul asociaţiei Heidenroslein.